برای خوانش سروده ها و یا دریافت فایل پی دی اف کتاب در سمت چپ، زیر کتاب، روی فلش راهنما کلیک کنید.

 

Tarhe Jelde Ketabha2

نُت های آبی - بیست و یکمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: شهلا بهاردوست

  21 Nothaye Abi

زُل نزن - بیستمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

  20 Zol Nazan

هی یار - نوزدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

  19 Hey Yar

هوا سرش به هواست - هیجدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

18 Hava saresh be havast 

خواب زیتون - هفدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

17 Khabe Zeytoon

هوسهای خمار - شانزدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

  16 Havashaye Khomar

رقص واره های آب - چهاردهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

  14 Raghsvarehaye Ab

تیک تاک بی پروا - پانزدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

  15 Tik Take Bi Parva

چکّه ها - سیزدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

13 Chekkeha 

کنار پونه و خشخاش - دوازدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

12 kenare poone va khashkhash

تپشهای برهنه - بازدهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

11 Tapeshhaye Berahne

پرواز مرغابی ها - دهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: 

10 parwaze Morghabiha

تاریخ من - نهمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

9 Tarikhe Man

نفس - هشتمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: 

8 NAFAS

کاش - هفتمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

7 Kash

 

هوس - ششمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

6 Havas

 

اسطوره - پنجمین مجموعه سروده ها

طرح جلد:

5 Osture

 

فصلی تازه - چهارمین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

4 Fasli Taze

بازتاب - سومین مجموعه سروده ها

طرح جلد: استاد نادر خالق پور

3 Baztab

 

پرواز با رویا - دومیم مجموعه سروده ها

طرح جلد: تصویری از خانم بهار

2 Parvaz ba Roya

یک - رویای سبز

1 Royaye Sabz