1 1

در سال ۱۳۳۸ در تهرانمتولد شدم و دوران تحصیل را نیز در همین شهر زندگی می کردم.

چندین سال در آموزش و پرورش مشغول تدریس بودم سپس با یورش به فعالان سیاسی در سال 1365 از ایران خارج شدم و به آلمان آمدم.

درشهرهامبورگ در رشته مشاوره وراهنمای اجتماعی ادامه ی تحصیل داده و مشغول کار شدم.

دارای دو فرزند هستم.

قصه گویی برای کودکان از آغاز جوانی از مشغولیاتم من بوده است.

به شعر با بیان امروزین بسیارعلاقه مندم و معتقدم که دنیای شعر، دنیای رویاهاست.

با شعرمی توان زمان و مکان را شکست و به هر سو که اندیشه می خواهد کشیده شد و اوج گرفت.

طی سالهای اخیر به کارهای خبری روی آورده ام.

در آغاز جنبش سبز مسئول اجرایی روزنامه "سبز" بودم و سپس مسئول و تهیه کنندهء روزنامه "سبز یعنی وطن" و وبلاگی به همین نام را مدتها می گرداندم.

سپس و تا امروز سایت "البرزنیوز" را راه اندازی کرده ام و سردبیر و مدیر مسئول این سایت هستم.

مجموعه سروده هایم که به چاپ رسیده و روی سایت برای دریافت نیز قرار داده شده اند عبارتند از:

رویای سبز /  پرواز با رویا /  بازتاب / فصلی تازه / اسطوره / هوس/کاش/ تاریخ من/ نفس/ پرواز مرغابیها / تپشهای برهنه /

کنار پونه و خشخاش / چکّه ها /  رقص واره های آب/ تیک تاکِ بی پروا / هوسهای خمار/ خواب زیتون / هوا سرش به هواست /

هی یار / زل نزن / نت های آبی / می باشد.

 

مجموعه داستانهای کوتاه:

روزهای بارانی / پشت پرچین ایستاده ایم می باشد.

 

قصه های کودکان:

" وقتی شهلا کوچولو بود "